Bemutatkozás

Domján Andrea dr. Kedves Kollégák!

Az ország valamennyi reumatológiai szakellátásban dolgozó – nem orvos végzettségű – szakdolgozóját hívja-várja a Magyar Reumatológiai Szakdolgozók Egyesülete.

A mozgásszervi betegek gyógyításában közreműködő szakdolgozók száma hazánkban kiemelkedően magas, hiszen a reumatikus betegségek kezelése nem kizárólag reumatológiai és mozgásszervi aktív és rehabilitációs osztályokon, ill. járóbeteg-szakrendeléseken történik, hanem Magyarország kiterjedt gyógyfürdő-hálózata is jelentős számú egészségügyi szakembert foglalkoztat. A reumatikus kórképek kezelése csapatmunka, a szakorvosokon kívül ápolók, gyógytornászok, gyógymasszőrök, fizioterápiás asszisztensek, ergoterapeuták és szociális nővérek segítik a betegek gyógyulását.

Nevezett szakmacsoport egyesületté szerveződését egyrészt azért tartottuk fontosnak, mert a mozgásszervi betegek kezelésében résztvevő többféle egészségügyi szakma képviselői közös érdekvédelmi és társadalmi szervezetben bizonyára hatékonyabban és sikeresebben tudnak együttműködni, konzultálni a betegellátás színvonalának javítása érdekében. Másrészt az orvostudomány ezen területén is számtalan olyan új gyógyító-megelőző eljárást alkalmaznak, amelyek ismerete elengedhetetlen a korszerű betegellátás érdekében, szakdolgozói szinten is. Mindezen célok megvalósítása érdekében rendszeresen szervezünk továbbképzéseket, konferenciákat, szakmai napokat, ahova szeretettel várjuk az érdeklődő kollegákat.

Az Egyesület céljai

 • Tagjai szakmai ismereteinek elmélyítése, lépést tartva az orvostudomány és egészségtudomány hazai és nemzetközi eredményeivel.
 • A tagok szakmai és tudományos érdekeinek képviselete és védelme.
 • A magyar reumatológiai szakellátásban elért eredmények nemzetközi szakmai közvéleménnyel való megismertetése.
 • A betegek és a velük foglalkozó munkatársak reumatológiai ismereteinek növelése.
 • Az egészségügyben dolgozók szakmai becsületének védelme.

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében

 • Tagjai és vendégei számára rendszeresen előadásokat, referáló és vitaüléseket, ankétokat, szimpóziumokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket és nemzetközi konferenciákat, kongresszusokat rendez.
 • Alkalmi kiadványokat ad ki.
 • Figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási kérdéseket, javaslatokkal és bírálatokkal segíti az egészségügyi állami és társadalmi szervek munkáját, azokkal rendszeresen kapcsolatot tart fenn.
 • Figyelemmel kíséri és elősegíti fiatal tagjainak szakmai és tudományos fejlődését, nemzetközi kapcsolataikat, részükre tudományos fórumokat szervez.
 • Pályázatokat hirdet, jutalmat tűz ki, emlékérmeket és díjakat alapít és ítél oda arra érdemes tagjainak.
 • Tudományos kiállításokat rendez.
 • Szükség szerint bevonja munkájába mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva az Egyesület célkitűzéseit elő tudják mozdítani.
 • Azok gazdasági feltételeinek biztosítása céljából gazdasági vállalkozási tevékenységet folytat.

Domján Andrea dr.
elnök